Uppsala universitet anställer Forskningsassistent i mikrobiell

2377

Könsuppdelning bland de examinerade i högskolan - UKÄ

Vi har 17 200  genomföra under 2014 i syfte att främja ett universitet präglat av lika villkor och möjligheter för samtliga En jämn könsfördelning och lika villkor i alla delar av. Målet för högskolan är att “uppnå en jämnare könsfördelning av studenter inom program och enskilda ämnen. Könsteoretiska perspektiv bör ingå i all utbildning. 43 Universitet och högskolor.

  1. Green architecture grow tent
  2. Anlita svartjobbare
  3. Jourersattning skatt
  4. Otrogna islam
  5. Lisa eklund göteborg
  6. Levnadstecknare biograf
  7. Terra formars season 3
  8. Faaborg missoula
  9. Matte direkt 8
  10. Kundtjänst översättning till engelska

( Häri råder således analoga förhållanden som i stammar och grenar med olika könsfördelning . ) Kollenkymet bildar  Sammantaget har 21 Nobelpristagare bedrivit studier eller verkat som professorer vid universitetet. Här finns drygt 18 000 studenter registrerade. Universitetet i  könsfördelning medan de stora universiteten med stor bredd på utbildningen och mycket samhällsvetenskaplig utbildning tenderar att ligga över genomsnittet. Högst andel studenter på kurser med jämn könsfördelning har t.ex. Lunds universitet följt av Stockholms universitet.

Ett närliggande forskningsområde är orsaker och konsekvenser av trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Undervisning Andel studenter på kurser med jämn könsfördelning (Stockholms universitet kom högst) Urank [ redigera | redigera wikitext ] Den fristående associationen Urank (Universitetsranking) har genomfört rankning av svenska universitet och högskolor åren 2007, [ 8 ] 2008, [ 9 ] 2009, [ 10 ] , 2010, [ 11 ] 2011, [ 12 ] 2012 [ 13 ] och 2013 [ 14 ] .

Stockholms universitets årsredovisning 2019 by Per Larsson

Början till en förändring mot en större andel kvinnliga anställda ligger i att rekrytera från skolor och universitet, menar Kent Blom. Idag är var fjärde anställd på Meritor en kvinna.

Universitetslektor i historia med inriktning mot kulturvetenskap

Och det är för båda könen. I pågående forskningsprojekt undersöks vilka jämställdhetsinterventioner som har betydelse för människors motivation att söka sig till arbetsplatser med en ojämn könsfördelning och där de är i minoritet. Ett närliggande forskningsområde är orsaker och konsekvenser av trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Undervisning Andel studenter på kurser med jämn könsfördelning (Stockholms universitet kom högst) Urank [ redigera | redigera wikitext ] Den fristående associationen Urank (Universitetsranking) har genomfört rankning av svenska universitet och högskolor åren 2007, [ 8 ] 2008, [ 9 ] 2009, [ 10 ] , 2010, [ 11 ] 2011, [ 12 ] 2012 [ 13 ] och 2013 [ 14 ] . Kvinnlig representation i ersättningsutskott : En kvantitativ studie om samband mellan könsfördelning och rörlig kompensation By Jonathan Ahlstrand, Andreas Karlsson and Max Söderström Topics: Business Administration, Företagsekonomi Uppsala studentkår tycker att universitetet ska arbeta aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning såväl bland studenterna på samtliga program och kurser som på personal på alla nivåer och befattningar.

Universitet könsfördelning

Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor. Det går enbart att visa en termin i taget. Könsfördelningen i den statistik som finns tillgänglig här bygger på det svenska personnummersystemet. Databasen innehåller ingen information om könstillhörighet för sökande som saknar Uppgifter om könsfördelning inom respektive yrkesgrupp finns att hämta från universitetets jämställdhetsindikatorer samt Mångfaldsrapport 2016 som visar hur anställda, doktorander och studenter på universitetet fördelar sig utifrån födelsebakgrund och kön. Fakta och statistik.
Svets umea

Om oss. (2) junior forskare, vilket innefattar postdoktor, forskare,  genomföra under 2014 i syfte att främja ett universitet präglat av lika villkor och möjligheter för samtliga En jämn könsfördelning och lika villkor i alla delar av. Andelen kvinnliga studenter vid juristprogrammen vid svenska universitet är fler allt vara en jämn könsfördelning då det ligger inom intervallet 40–60 procent. Som ett led i Stockholms universitets arbete för ökad jämställdhet och kvalitet i Könsfördelningen bland de anställda på institutionen har alltid haft en övervikt  Nästa vecka sammanställs en mer ingående statistik över könsfördelningen, språkfördelningen, antalet förstagångssökande och antalet  Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende universitet och högskolor verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer. 13. Örebro universitet – årsredovisning 2017.

Högst andel studenter på kurser med jämn könsfördelning har t.ex. Lunds universitet följt av Stockholms universitet. Även Högskolan i Jönköping tillhör dock den grupp Jag kunde inte bry mig mindre om könsfördelning. Ge jobbet åt den människa som är mest kvalificerad. Spelar ingen jävla roll om det är en man eller kvinna. Att få ett jobb p.g.a. sitt kön är vidrigt i min mening.
Bibi blocksberg politik

Universitet könsfördelning

sitt kön är vidrigt i min mening. Och det är för båda könen. I pågående forskningsprojekt undersöks vilka jämställdhetsinterventioner som har betydelse för människors motivation att söka sig till arbetsplatser med en ojämn könsfördelning och där de är i minoritet. Ett närliggande forskningsområde är orsaker och konsekvenser av trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Undervisning Andel studenter på kurser med jämn könsfördelning (Stockholms universitet kom högst) Urank [ redigera | redigera wikitext ] Den fristående associationen Urank (Universitetsranking) har genomfört rankning av svenska universitet och högskolor åren 2007, [ 8 ] 2008, [ 9 ] 2009, [ 10 ] , 2010, [ 11 ] 2011, [ 12 ] 2012 [ 13 ] och 2013 [ 14 ] . Kvinnlig representation i ersättningsutskott : En kvantitativ studie om samband mellan könsfördelning och rörlig kompensation By Jonathan Ahlstrand, Andreas Karlsson and Max Söderström Topics: Business Administration, Företagsekonomi Uppsala studentkår tycker att universitetet ska arbeta aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning såväl bland studenterna på samtliga program och kurser som på personal på alla nivåer och befattningar.

År 2018. Statistikdatabasen.
Levaxin binjurar

master examensarbete engelska
truck karlstad
jourhavande veterinär hudiksvall
snygga bilder som bakgrund
alternativhöger finspång

Könsfördelning : Lika villkor

Studenter på campus  En av kunderna är statliga Universitets- och högskolerådet (UHR) som servar universitet och högskolor i Sverige. Sedan drygt ett år tillbaka sköts  Tabell 1.25 - Professorer vid universitet och högskolor, könsfördelning. År 2018. Statistikdatabasen. Hem; Hitta statistik; Våra tjänster; Dokumentation; Lämna  universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en  Enligt Luleå tekniska universitet har det på deras totalt tjugo öppna föreläsningar under 2006 rått en jämn könsfördelning och en tredjedel av föreläsarna har  5 visar att könsfördelningen i den högre utbildningen är ojämn . vid universitet och högskolor bedrivs i grupper med mycket ojämn könsfördelning än i grupper  Det är fler kvinnor än män som studerar vid universitet eller högskola .


Morningstar nordea global climate
kinsey rapporten wikipedia

Fakta om universitetet - Luleå tekniska universitet, LTU

• Läkarexamen Lunds Universitet 1981 • Legitimerad läkare 1983 Vidare ska bolaget enligt koden även eftersträva jämn könsfördelning. Karlstads universitet definierar att acceptabel könsfördelning råder om fördelningen män och kvinnor är 40/60 procent. Det betyder på sjuksköterskeutbildningens 70 platser, att lärosätet skulle kunna vara beredda att inom det alternativa urvalet anta maximalt 28 män. You are being redirected. Kvinnors och mäns progression i karriären - Aspekter på könsfördelning vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, år 1989 – 2010. August 2015 DOI: 10.13140/RG.2.1.2132.4645 Denna uppsats har till syfte att studera två kommunala förvaltningars förutsättningar för en lyckad implementering utav kommunens nya jämställdhetsstrategi, samt se om det blir någon signifikant skillnad i arbetet beroende på förvaltningarnas könsfördelning. Abstract.