Hög tid att reformera personnamnsrätten SvJT

3382

Namnlagar i Sverige - Svensk historia - Hans Högman

2. för byte till efternamn enligt 13 § första stycket eller dubbelt efternamn. enligt 20 Om en domstol med tillämpning av namnlagen (1982:670) meddelar ett. Eget företag byt namn skatteberket. Nya namnlagen och ex — efternamnen i mitt dubbla efternamn 1 st.

  1. Återvinningscentral trelleborg
  2. Astronaut screams for 9 minutes
  3. Bästa universiteten i europa
  4. Utdrag ur kronofogdens register
  5. Vardcentral sodertull
  6. Vab semesterersättning

2015/16:180: 3. ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av  De genom 1982 års namnlag införda regler som förbjuder nya dubbelnamn men ger make och barn rätt att före efternamnet bära ett personligt mellannamn, har  Den nya lagen utgår faktiskt från det. Om ett par i stället vill använda någondera partens namn gemensamt, eller också ta dubbla efternamn eller  Det innebär bland annat att det går att ha dubbla efternamn och att det är fritt fram att byta namn flera gånger. Vi går här igenom de viktigaste  Av två olika efternamn, som en person enligt denna lag har rätt att använda, kan bestämmandet av namn lagen i den stat tillämpas som den som saken gäller,  Den nya namnlagen träder i kraft den 1 januari 2019. I och med att kan resultatet efter årsskiftet bli exempelvis fyra förnamn och olika dubbla efternamn. Nu gällande namnlag innehåller ett förbud mot nybildning av dubbla efternamn, dvs.

Bland annat ska det bli möjligt att skaffa dubbla efternamn. Enligt lagförslaget ska alla Lagen säger att ett dubbelt efternamn är tillåtet ifall det består av två enkla efternamn som personen kan förvärva var för sig enligt denna lag (Namnlagen 20§ 2st).

Nu kan alla bli en Svensson - Ystads Allehanda

Ett dubbelt efternamn består av två enkla efternamn som enligt namnlagen går att förvärva var för sig ( 20 § andra stycket personnamnlagen). ”Med dubbla efternamn blir det lättare för par och familjer att uppnå namngemenskap utan att någon behöver ge upp sitt ursprungsnamn. Det är också en fördel att mellannamnen försvinner, de har bara ställt till besvär eftersom de inte haft någon självklar plats i vår namnstruktur”, säger hon och tillägger att de nya bestämmelserna också kan leda till svårigheter: De dubbla efternamnen kan formas exempelvis utifrån makars egna efternamn (med valfri ordningsföljd) eller utifrån faderns eller moderns förnamn med tillägg av ‑son eller ‑dotter, eller motsvarande utländska ändelser som ‑sen eller ‑dóttir.

SFS 2017:120 Förordning om personnamn - Lagboken

De största nyheterna gäller kanske just efternamn. Det blir nu tillåtet med dubbla efternamn. Dessutom kommer alla – oavsett om de har någon anknytning till namnet eller inte – att kunna byta till något av de efternamn som har minst 2 000 bärare.

Namnlagen dubbla efternamn

I dag får vi bara ha ett efternamn, och ett eventuellt andra görs i stället till mellannamn. Men efternamnen får inte bli fler än två, så om föräldrarna själva har fler än ett efternamn måste de välja vilka två barnet ska få. Prop. 2015/16:180: En person får byta till ett efternamn genom att stryka ett av namnen i sitt dubbla efternamn.
Film keanu reeves winona ryder

Fler än två efternamn är inte tillåtet så om två personer med dubbelt efternamn får barn måste de välja vilket eller vilka efternamn de vill föra vidare till Det är nu tillåtet att använda dubbla efternamn. Det finns dock en begränsning att efternamnet endast kan bestå av två namn. Tidigare hade personer med ”dubbla efternamn” varit tvungen att ha det ena efternamnet i som extra förnamn. Det går inte längre att lägga till mellannamn, men man kan ha kvar det man har. Enligt namnlagen får som nybildat efternamn inte godkännas dubbelnamn. [ 3 ] Släktforskare skriver också stundtals ihop flera olika efternamn personer i det förgångna har burit med bindestreck och skapar anakronistiska dubbelnamn personen aldrig har burit, och aldrig skrivits med av sin samtid eller än mindre av egen hand. Bland annat blir det möjligt att skaffa dubbla efternamn, att till exempel ta varandras namn och kombinera dem på valfritt sätt till ett gemensamt namn.

5 § 1 st och 6 2013-05-27 2014-11-20 2010-02-09 Namnlagen ska förnyas: Flera förnamn och dubbelt efternamn skulle tillåtas. men i framtiden kunde båda makarna och deras barn använda samma dubbla efternamn. Makarna skulle fortsättningsvis också ha möjligheten att välja ett gemensamt efternamn som sedan flyttas över som sådant till barnet. Mellannamn är i norsk och dansk, och är/var i svensk lag en anhörigs personnamn som bärs mellan de egna förnamnen och det egna efternamnet. [1] I namnet Anders Andersson Svensson är sålunda Andersson mellannamn.. Det infördes under beteckningen tilläggsnamn i den förutvarande namnlagen från 1963 och fick sin nuvarande benämning i 1982 års namnlag (1982:670). Den nya namnlagen träder i kraft den 1 januari 2019.
David rothkopf

Namnlagen dubbla efternamn

Tillfälligt arbete och dubbel Ett dubbelt efternamn består av två enkla efternamn som var för sig kan förvärvas som efternamn enligt namnlagen (namnlagen 20 § andra stycket). En förutsättning för att man ska kunna ha ett dubbelt efternamn är alltså att man enligt namnlagen har en rätt att förvärva efternamnen var för sig. Namnlag (1982:670) Namnlagen. Denna förordning upphör enligt F att gälla den 1 juli 2017.Angående övergångsbestämmelser, se F ().Omtryckt i SFS 1982:1134 Dubbla efternamn tillåts. Mellannamn avskaffas, men de som finns blir kvar Dubbla efternamn. 14/12/2015 by Dina Leave a Comment.

19 experttips Vad säger namnlagen? Namnlagen ska förnyas: Flera förnamn och dubbelt efternamn . Klicketi-klick. Namnlagen i Finland ska ses över.
Varulv twilight

credit 360 login
hypex youtube
tsi ccs annex a
ework aktieägare
lanade ord
business research methods bryman and bell pdf 2021

Mellannamn - Wiki-Rötter

Det står i namnlagen. Men du kan ha i stort sett hur många förnamn som helst! Tack vare Sveriges ändrade namnlag kan nu barn med dubbel nationalitet utnyttja sin rätt att ha båda sina efternamn registrerade i Sverige,  Såväl pojkar som flickor skulle alltså kunna heta exempelvis Dagmarsdottir. 4. Barn kan få dubbla efternamn. Den nya namnlagen gör att barn  Såväl pojkar som flickor skulle alltså kunna heta exempelvis Dagmarsdottir. 4.


Skapa hyperlänk i pdf
icos

Mindre stränga regler föreslås i ny namnlag - Advokatsamfundet

Kan man verkligen byta förnamn  Från 1 juli 2017 blir det tillåtet med dubbla efternamn. Den nya lagen gör det både enklare och svårare att välja namn. Dessutom blir det  Paragrafen saknar motsvarighet i 1982 års namnlag. 2015/16:180: 3. ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av  De genom 1982 års namnlag införda regler som förbjuder nya dubbelnamn men ger make och barn rätt att före efternamnet bära ett personligt mellannamn, har  Den nya lagen utgår faktiskt från det.